Individualizmus

rozlišovacia stránka

Individualizmus môže byť:

 • všeobecne:
  • zdôrazňovanie práv jednotlivca, individuality či osobnosti na úkor práv celku, kolektívu, neindividuality
  • nezávislosť jedinca od skupinových a spoločenských noriem či štandardov
 • v etike a sociálnom živote: uplatnenie vlastnej osobnosti bez ohľadu na spoločenské normy a štandardy a často aj na záujmy iných, pozri individualizmus (etika)
 • vo filozofii a histórii: zdôrazňovanie významu jednotlivca (a nie spoločnosti), najmä vysvetľovanie dejinných javov ako výsledku činnosti jednotlivcov, pozri individualizmus (filozofia)
 • v politológii: opak kolektivizmu, pozri individualizmus (politika)
 • v ekonómii: pozri individualizmus (ekonómia)
 • v umení: pozri individualizmus (umenie)
 • v psychológii: osobnostný postoj manifestujúci nezávislosť indivídua od ostatných, rys správania vyvierajúci z individuality, pozri individualizmus (psychológia)
 • v jazykovede: slovo charakteristické pre určitého hovoriaceho, najmä tvorivého autora, pozri individualizmus (jazykoveda)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.