Individualizmus

rozlišovacia stránka

Individualizmus môže byť:

 • všeobecne:
  • zdôrazňovanie práv jednotlivca, individuality či osobnosti na úkor práv celku, kolektívu, neindividuality
  • nezávislosť jedinca od skupinových a spoločenských noriem či štandardov
 • v etike a sociálnom živote: uplatnenie vlastnej osobnosti bez ohľadu na spoločenské normy a štandardy a často aj na záujmy iných, pozri individualizmus (etika)
 • vo filozofii a histórii: zdôrazňovanie významu jednotlivca (a nie spoločnosti), najmä vysvetľovanie dejinných javov ako výsledku činnosti jednotlivcov, pozri individualizmus (filozofia)
 • v politológii: opak kolektivizmu, pozri individualizmus (politika)
 • v ekonómii: pozri individualizmus (ekonómia)
 • v umení: pozri individualizmus (umenie)
 • v psychológii: osobnostný postoj manifestujúci nezávislosť indivídua od ostatných, rys správania vyvierajúci z individuality, pozri individualizmus (psychológia)
 • v jazykovede: slovo charakteristické pre určitého hovoriaceho, najmä tvorivého autora, pozri individualizmus (jazykoveda)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.