Informačná architektúra

Informačná architektúra je dizajn organizácie, štruktúry a pomenovania častí webových stránok, intranetov a softvéru s cieľom podporiť čo najlepšiu použiteľnosť.[1] Ide o novú disciplínu zameranú na prenesenie princípov dizajnu a architektúry do „digitálneho sveta“.[2] Zvyčajne obsahuje model alebo koncept informácii, ktoré budú používané v komplexnom informačnom systéme. Môže ísť napríklad o knižničné systémy, alebo o iné produkty využívajúce databázy.

Historicky je termín informačný architekt prisudzovaný Richardovi Saulovi Wurmanovi.[3] V súčasnosti existuje rastúca komunita aktívnych IA špecialistov, známa ako Information Architecture Institute.[4]

Definícia upraviť

Informačná architektúra môže mať mierne rôzne významy v rôznych odvetviach informačných systémov alebo IT architektúry. Všetky definície majú tieto spoločné body: určenie cieľov, určenie nárokov, štruktúrovaný dizajn zdieľaného prostredia, metódy organizácie a pomenovaní prvkov, predpríprava pre implementáciu.

Úloha upraviť

Informačná architektúra je špecializovaná zručnosť, ktorá interpretuje informácie a vyjadruje rozdiely medzi značkami a systémami značiek. Konkrétnejšie zahŕňa kategorizáciu informácie do komplexnej štruktúry, ideálne takej, akej cielené publikum čo najrýchlejšie porozumie a potom z nej čo najjednoduchšie získa informáciu, ktorú požaduje.[2] Organizačná štruktúra býva obvykle hierarchická, ale nie je to nutné.[2] Toto zvykne byť vyžadované pri aktivitách ako knižničné systémy, CMS, webové stránky, technické písanie a kritická softvérová infraštruktúra. Informačná architektúra do istej miery vychádza z knihovníctva a informačnej vedy a učí sa na niektorých školách.[5]

V kontexte s dizajnom informačných systémov, informačná architektúra odkazuje na analýzu a dizajn dát skladovaných informačnými systémami, sústrediac sa na záznamy, ich vlastnosti a vzťahy medzi nimi. Odkazuje na tvorbu modelu dát pre individuálne databázy a na pohltenie používaných dátových modelov na koordináciu definície týchto dát.

Postup upraviť

Tvorba informačnej architektúry webovej stránky sa skladá z analýzy a návrhu. V analýze sa určí zmysel projektu, prehodnotia sa jeho ciele a vyhodnotí sa pre akých návštevníkov je určený.[6] Vzápätí sa títo návštevníci rozdelia do rôznych rolí a zistí sa, aké akcie budú na tejto stránke dané role robiť, aké funkcie budú požadovať a aký obsah vyhľadávať. Pokiaľ sa nerobí úplne nová stránka, vykoná sa analýza tej predošlej, čo bolo dobre a čo treba zmeniť. K tomuto zoznamu údajov sa ešte pridajú funkčné, legálne a obchodné požiadavky.

V druhej etape sa navrhne štruktúra budúcej stránky s ohľadom na to, aby sa roliam zisteným v analýze používala čo najpohodlnejšie. Jej obsah sa pomenuje a vytvorí sa takzvaná mapa. Potom sa navrhne navigácia a ako bude fungovať vyhľadávanie (aký obsah bude prehľadávať). Nakoniec sa zohľadnia prípadné posledné požiadavky, ako napríklad merania návštevnosti, a vytvorí sa dokumentácia pre implementáciu. Keď je toto všetko hotové, je možné začať programovať.

Informačný architekt upraviť

Richard Saul Wurman hovorí o informačnom architektovi: "Používam pojem architekt z cudzieho oboru. Myslím architekta ako človeka tvoriaceho systematické, štruktúrované a usporiadané princípy na dosiahnutie cieľa — vedomá tvorba artefaktu, idei, alebo doktríny, ktorá informuje, pretože je jasná."[3]

Referencie upraviť

  1. ‘What is IA?’ Information Architecture Institute. IAinstitute.org Archivované 2007-07-26 na Wayback Machine
  2. a b c Rosenfeld, L., Morville, P. (1998). Information architecture for the World Wide Web. 1 st. Ed., O'Reilly & Associates, Sebastopol, CA.
  3. a b R.S. Wurman: "Information Architects"
  4. 'Join the IA Network' Information Architecture Institute. [1] Archivované 2012-07-17 na Wayback Machine
  5. IAinstitute.org Archivované 2016-02-02 na Wayback Machine, Schools Teaching IA
  6. ‘Informačná architektúra’ prezentácia od firmy ui42. [2]

Ďalšie čítanie upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Information architecture na anglickej Wikipédii.