Infotext STV bola spravodajská relácia vysielaná Slovenskou televíziou od 1. júla 1999 do 19. decembra 2003. Obsahom relácie boli správy z teletextu vysielané v atraktívnej grafickej podobe s hudobným podkladom. Zmyslom Infotextu STV bolo umožniť čítanie správ z teletextu STV aj tým divákom, ktorí v tom čase nevlastnili prijímač s funkciou teletextu. Vzorom pre Infotext STV bola relácia Text Aktuell na rakúskej ORF.

Výroba relácie upraviť

Výrobu relácie zabezpečovala Redakcia teletextu STV pod vedením Miroslava Hanzalíka. Aktuálny obsah vybraných teletextových stránok bol softvérovo spracúvaný na video výstup, ktorý bol kľúčovaný na obrazové pozadie, ktoré dodalo Grafické oddelenie STV. Použitá technológia umožňovala automatické načasovanie vysielania relácie spolu s hudobným podkladom. Túto technológiu spravoval zamestnanec redakcie Peter Rapoš.

Za obsah relácie zodpovedali zamestnanci redakcie pod vedením Drahomíry Lakatošovej.

Druhy a história Infotextu STV upraviť

Infotext sa v priebehu svojho vysielania členil postupne na 4 druhy, ktoré sa líšili obsahom rubrík a hudbou.

Roky 1999 – 2000 upraviť

Prvé vysielanie Infotextu STV sa datuje na 1. júl 1999. Do programovej štruktúry boli zavedené dva druhy Infotextu:

Infotext 1 upraviť

obsahoval rubriky:

 1. z domova
 2. zo sveta
 3. zo športu
 4. informácie
  • na konci tejto rubriky kurzový lístok
 5. horoskopy
 6. počasie
  • aktuálne počasie
  • predpoveď na zajtra
  • počasie vo svete
  • biopočasie
 7. varte s nami

Celková dĺžka jedného bloku Infotextu 1 so všetkými rubrikami bola 20 minút.

Infotext 2 upraviť

obsahoval rubriky:

 1. spravodajstvo
 2. finančné trhy
 3. kultúra
 4. kaleidoskop
 5. zelená linka
  • predpoveď počasia na 2 dni
  • počasie vo svete
  • exhaláty, imisie
  • rádioaktivita ovzdušia
 6. čierna kronika
 7. zo športu

Celková dĺžka jedného bloku Infotextu 2 bola 15 minút.

Infotext STV bol vysielaný vždy v pracovných dňoch na oboch kanáloch STV.

 • Ráno o 08:00, neskôr o 07:30 Infotext 1 na STV1 v troch blokoch za sebou v celkovej dĺžke 60 minút
 • V popoludňajších hodinách na začiatku vysielania na STV2 v štyroch blokoch za sebou v celkovej dĺžke 60 minút
 • Počas roka 2000 bolo pridané ďalšie vysielanie Infotextu 1 v čase okolo obeda v dĺžke 40 resp. 60 minút

Letné prázdniny 2000 upraviť

Počas júla a augusta 2000 bolo vysielanie Infotextu posilnené. V hodinových intervaloch sa Infotext striedal so Živou panorámou na STV1 od 07:00 až do cca 14:00. Na STV2 pokračovalo vysielanie hodinového bloku popoludní.

Rok 2001 upraviť

Začiatkom roka bolo vysielanie Infotextu výrazne skrátené tak, že sa vždy odvysielal iba jeden spravodajský blok. Ranný Infotext 1 sa vysielal v dĺžke 20 minút od 08:00 na STV1, popoludňajší Infotext 2 na STV2 v dĺžke 15 minút. Vysielanie obedňajšieho Infotextu 1 bolo zrušené.

V dôsledku kritiky letného programu STV v roku 2000 v tomto roku nedošlo počas letných prázdnin k posilneniu vysielania Infotextu. V októbri 2001 bol však zavedený nový druh Infotextu vysielaný na STV1 neskoro večer, resp. v noci pred koncom vysielania.

Infotext 3 upraviť

obsahoval rubriky:

 1. z domova
 2. zo sveta
 3. informácie
 4. zaujímavosti
 5. finančné trhy
 6. počasie
 7. zo športu

Zvláštnosťou bolo, že Infotext 3 sa vysielal aj počas vianočných prázdnin alebo aj v sobotu, ak bol koniec programu STV1 po polnoci. Vysielanie Infotextu 3 však skončilo spolu s rokom 2001.

Rok 2002 upraviť

Kým dĺžka ranného Infotextu 1 zostávala nezmenená (20 minút), poobedňajší Infotext 2 bol predĺžený na 30 minút. Vysielali sa v ňom dva spravodajské bloky. Výnimočne v niektorých dňoch bol vysielaný Infotext 2 iba 15-minútový.

Jarné a letné prázdniny 2002 upraviť

Počas jarných prázdnin v jednotlivých krajoch SR v priebehu troch týždňov vo februári a marci 2002 a následne v júli a v auguste 2002 bol opätovne zaradený do vysielania poludňajší Infotext. Ten dostal poradové číslo 4 a bol vysielaný na STV1 o 13:00 v dĺžke 20 minút.

Infotext 4 upraviť

obsahoval rubriky:

 1. z domova
 2. zo sveta
 3. informácie
 4. zaujímavosti
 5. finančné trhy
  • úrokové sadzby, fixing, BRIBOR, kurzový lístok
 6. počasie
  • predpoveď na dnes a zajtra, počasie vo svete, snehové / peľové správy
 7. zo športu

V júli a auguste 2002 boli v Infotexte 2 dočasne premenované rubriky kultúra a kaleidoskop na kultúrne leto a dovolenkový kaleidoskop.

Najdlhšie vysielanie Infotextu v histórii upraviť

Z dôvodu údržby panoramatických kamier sa v dňoch 4.7., 1.8. a 30.8.2002 nevysielala relácia Živá panoráma. Nakoľko Infotext sa vysielal spravidla pred alebo po panoráme, diera vo vysielaní bola vykrytá predĺžením Infotextu. Dňa 4.7.2002 tak ranný Infotext 1 trval až 40 minút a poludňajší Infotext 4 až 80 minút – 60 minút namiesto Živej panorámy plus 20 minút riadneho vysielania. S takouto dĺžkou relácie sa však v televízii nepočítalo a krátko po uplynutí 1 hodiny skončil hudobný podklad a istý čas bola relácia vysielaná bez zvuku. Pred koncom Infotextu ešte stihli spustiť hudobný podklad odznovu.

Predĺžené bolo aj vysielanie Infotextov dňa 1.8.2002, na poludnie však už len na 60 minút. Dňa 30.8.2002 už namiesto Živej panorámy boli vysielané iné relácie a k predĺženiu Infotextu nedošlo.

Rok 2003 upraviť

Bezprostredne po nástupe Richarda Rybníčka na post ústredného riaditeľa STV od 15.1.2003 sa väčšie zmeny v Infotexte neudiali. Cez jarné prázdniny však už nebol zavedený Infotext 4. V tomto roku sa tiež už vôbec nemenil hudobný podklad Infotextu; obohrávali sa skladby, ktoré slúžili ako podklad už po veľkú časť roka 2002.

V dňoch 5. a 7.5.2003 bol na STV2 vysielaný Infotext 2 v mimoriadnej dĺžke 60 minút.

Zrušenie Redakcie teletextu a zmeny v Infotexte upraviť

V súvislosti s prvou vlnou hromadného prepúšťania v STV od 1.6. bola zrušená Redakcia teletextu STV a prípravu obsahu teletextu ako aj Infotextu prevzala firma KID, a.s. (predtým Komunikačno-informačné družstvo). O tomto kroku sa dodnes vedie medzi zainteresovanými ľuďmi polemika.

Posledný pracovný deň pred zrušením redakcie (30.5.2003) došlo k prevzatiu agendy firmou KID, a.s. a obsah rubrík Infotextu bol zredukovaný. Rubriky v oboch aktuálne vysielaných Infotextoch boli zjednotené do nasledovného poradia:

 1. z domova
 2. zo sveta
 3. zo športu
 4. počasie
 5. finančné trhy

Zaujímavosťou je, že ranný Infotext 1 aj po zmene rubrík zostal 20-minútový a popoludňajší Infotext 2 15-minútový. Líšili sa iba počty stránok, ktoré boli zaradené do rovnakých rubrík.

Letné prázdniny 2003 upraviť

Do programovej štruktúry sa napriek redukciám vrátil poludňajší Infotext vysielaný na STV1, tentoraz však pod označením Infotext 3 s dĺžkou jedného bloku 15 minút a zostavou rubrík zhodnou s Infotextom 1 a 2. Vysielaný bol o 12:30 hod. v dĺžke 30 minút, t. j. dva spravodajské bloky. Posledný poludňajší Infotext 3 spolu s jeho špecifickým hudobným podkladom bol odvysielaný 28.8.2003, nakoľko ďalší deň bol sviatok a po nasledujúcom víkende sa začínal školský rok a nastali ďalšie zmeny programu STV.

Zmeny od septembra 2003 upraviť

Od 2.9.2003 došlo k úplnému zjednoteniu obsahu aj dĺžky Infotextu 1 aj Infotextu 2. Oba druhy Infotextu mali dĺžku jedného spravodajského bloku stanovenú na 15 minút a oba druhy Infotextu boli po väčšinu obdobia vysielané 30-minútové. Ráno tak došlo k predĺženiu Infotextu 1 z 20 na 30 minút.

V ten istý deň došlo, zrejme omylom, k odvysielaniu už dávno zrušeného Infotextu 4 popoludní na STV2 namiesto Infotextu 2.

Vyjadrenie R. Rybníčka k relácii Infotext upraviť

V relácii Odpovede z obrazovky 7. septembra 2003 riaditeľ STV reagoval na otázku diváka ohľadom vysielania Infotextu po novom začiatku STV od 1.1.2004 a tým oficiálne oznámil zrušenie relácie po zrealizovaní avizovaných zmien. Krok odôvodnil tým, že v čase zavedenia Infotextu v roku 1999 vlastnilo televízny prijímač s funkciou teletextu iba 25%, no v roku 2003 až 60% divákov a relácia teda už nebude potrebná.

Zmena od novembra 2003 upraviť

Poslednou, ale už len kozmetickou zmenou bolo umiestnenie dátumu do loga relácie na jej začiatku (logo relácie bolo tvorené logom STV) a zmena grafického podkladu časti rubriky počasie vo svete.

Zrušenie relácie upraviť

Posledné vydania Infotextu boli odvysielané v piatok 19. decembra 2003 o 08:00 – 08:30 na STV1 a o 14:05 – 14:20 popoludní na STV2. Počas ranného vysielania sa vyskytol technický problém s hudbou, ktorá musela byť pozastavená a spustená znova, popoludní sa z dôvodu skráteného, iba 15-minútového vydania stihla odvysielať iba časť hudby určená k Infotextu 2.

Rubrikou finančné trhy a zobrazením kurzového lístka sa 19. decembra 2003 o 14:20 skončila takmer 5-ročná história relácie Infotext. Zároveň sa na obrazovke naposledy objavilo pôvodné (hranaté) logo STV z roku 1999, ktoré sa v zvučkách ani predeloch STV od 1. februára 2002 už nevyskytovalo (bolo nahradené novším, oblým). Krátko na to 1. januára 2004 o 19:30 nastal tzv. Nový začiatok STV spojený s veľkým redizajnom. V prvý pracovný deň po vianočných prázdninách 7. januára 2004 sa tak Infotext na obrazovky už nevrátil.

Hudba v Infotexte upraviť

Hudobný podklad relácie tvorili výlučne inštrumentálne resp. orchestrálne skladby od domácich aj zahraničných autorov. Spomedzi známych interpretov to boli najmä skupina The Shadows a Marek Brezovský, či TOČR Bratislava.

Hudba v Infotexte sa spočiatku pravidelne obmieňala. V posledných dvoch rokoch vysielania Infotextu však k zmenám hudby už nedochádzalo – striedali sa dve série po 18 skladieb podľa príslušného druhu Infotextu.