Inovácia

rozlišovacia stránka

Inovácia môže byť:

 • všeobecne:
  • obnovovanie, obnovenie
  • zavádzanie, zavedenie niečoho nového
  • nový jav, výrobok a podobne
 • v ekonómii: komplexná zostava aktivít od invencie až po jej implementáciu, pozri inovácia (ekonómia)
 • v jazykovede: novovzniknutý jav v jazyku, nová forma v jazyku, pozri inovácia (jazykoveda)
 • v práve: obnovenie určitého právneho stavu novou zmluvou, ktorou súčasne zaniká doterajšia zmluva, pozri inovácia (právo)
 • v botanike: obnovenie konárov, pozri inovácia (botanika)


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.