Inovácia (ekonómia)

Inovácia je nová idea či koncept v ekonomickej oblasti (t.j. (vy)nájdenie nových alebo vylepšených produktov, služieb, procesov či technológií) a jej zavedenie do praxe; inými slovami: komplexná zostava aktivít od invencie až po implementáciu invencie. V užšom zmysle je to len kreatívny proces, v ktorom sa kombinujú existujúce veci novým spôsobom s cieľom vyrobiť/ponúknuť jedinečnú vec, v ešte užšom zmysle je to len nová idea či koncept.[1]

Inovácia podľa Schumpetera [2]

upraviť

Do ekonómie termín inovácia ako špecifický termín zaviedol rakúsky a americký ekonóm Joseph Alois Schumpeter vo svojej práci Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung (Teória hospodárskeho vývoja) z roku 1911. Inováciu definoval ako presadenie (teda nie len vynájdenie) novej kombinácie výrobných faktorov (podnikateľmi), pričom neskôr v texte ako inováciu označuje priamo túto novú kombináciu. Inovácia je podľa jeho hypotézy to, čo spôsobuje rast hospodárstva; v čase absencie inovácií sa hospodárstvo pohybuje v stereotypnom kruhu.

Rozlišoval 5 alternatív nových kombinácií výrobných faktorov:

 • zavedenie nových produktov, resp. pôvodných produktov s novými vlastnosťami
 • zavedenie nových výrobných metód a nových metód predaja
 • používanie nových materiálov
 • nová organizácia trhovej pozície (napr. vytvorenie alebo prelomenie monopolu)
 • otváranie nových trhov

Inovácia podľa Valenta

upraviť

Český ekonóm František Valenta chápe inováciu ako "akúkoľvek zmenu vo vnútornej štruktúre výrobného organizmu, teda akýkoľvek prechod od pôvodného k novému stavu."[3] Zaviedol členenie, ktoré hodnotí kvalitu inovácie z hľadiska intenzity inovačných zmien.

Valentovo inovačné spektrum

upraviť
 • inovácia -1. stupňa – degenerácia – objekt stráca svoju funkčnosť
 • inovácia 0. stupňa – regenerácia – obnova pôvodných kvalít, snaha udržať objekt v pôvodnom stave
 • inovácia 1. stupňa – extenzívne zväčšenie – napr. príjem viacerých ľudí
 • inovácia 2. stupňa – zmena vzťahov – reorganizácia vzájomných vzťahov, napr. presun výroby na výkonnejšie stroje
 • inovácia 3. stupňa – adaptácia kvality – menšie kvalitatívne zmeny na objekte
 • inovácia 4. stupňa – nový variant – vylepšenie niektorých významných funkcií objektu
 • inovácia 5. stupňa – nová generácia – kvalitatívna zmena všetkých významných funkcií objektu
 • inovácia 6. stupňa – nový druh – zmena koncepcie objektu so zachovaním pôvodného princípu
 • inovácia 7. stupňa – nový rod – úplná zmena pôvodného princípu, napr. operácia skalpelom nahradená operáciou laserom
 • inovácia 8. stupňa – novýkmeň

Referencie

upraviť
 1. MICHNÍK, L.. Ekonomická encyklopédia. [s.l.] : [s.n.], 1995.
 2. HOLMAN, Robert, a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 3. vyd. Praha : C.H. Beck, 2005. 539 s. ISBN 80-7179-380-9. (po česky)
 3. BARTES, F. Inovace v podniku. Brno : Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-214-3634-3. (česky)

Externé odkazy

upraviť