Intermodálna preprava

Intermodálna preprava/doprava je špeciálny prípad multimodálnej prepravy, pri ktorom sa tovar prepravuje v štandardizovaných prepravných jednotkách nazývaných intermodálne prepravné jednotky. Tovar sa teda prepravuje v uzavretých jednotkách.

Špeciálny prípad intermodálnej prepravy je kombinovaná preprava.

Hovorovo sa pojem „intermodálna doprava“ používa aj ako synonymum pre „multimodálna doprava“.