Multimodálna preprava

Multimodálna preprava/doprava je preprava tovaru aspoň dvoma rôznymi spôsobmi dopravy (železnica, cesta atď.).

Zvláštna forma multimodálnej dopravy je intermodálna preprava a v rámci nej kombinovaná preprava.