Kombinovaná preprava

Kombinovaná preprava alebo kombinovaná doprava je špeciálny prípad intermodálnej prepravy, pri ktorom je podiel prepravy po pozemnej komunikácii minimálny, väčšina prepravy teda prebieha po železnici alebo na vode.

Kombinovaná preprava

Hovorovo je „kombinovaná doprava“ synonymum pre intermodálna preprava alebo pre multimodálna preprava.

Zmyslom kombinovanej dopravy je zabrániť častému prekladaniu tovaru (tovar je totiž v uzavretých prepravných jednotkách).

Technické prostriedky kombinovanej dopravy:

  • podľa špeciálnych dopravných prostriedkov:
    • huckepack
    • preprava železničným trajektom
    • systém ro-ro (roll-on/roll-off), vrátane lodí lo-lo (lift-on/lift-off)
    • systém LASH (Lighters Aboard Ship)
  • podľa špeciálnych balení:

Externé odkazy

upraviť