Internacionalizmus (lingvistika)

slovo, ktoré sa s rovnakým alebo podobným významom používa v mnohých, často aj nepríbuzných jazykoch

Internacionalizmus (iné názvy: internacionálne slovo[1], medzinárodné slovo[2], cudzie slovo[1]) je v jazykovede slovo používané vo viacerých, aj nepríbuzných jazykoch, najčastejšie latinského alebo gréckeho pôvodu. Internacionalizmy sa vyskytujú takmer vo všetkých európskych jazykoch.

Referencie upraviť

  1. a b internacionálne slová. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 196.
  2. Slovník slovanské lingvistické terminologie. Ed. Alois Jedlička. Praha : Academia, 1977. Dostupné online. S. 206.

Zdroj upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.