Izobara (meteorológia)

Izobara je čiara na mape (izolínia) spájajúca miesta s rovnakým tlakom.

Izobary na meteorologickej mape vyznačené čiernou

Obraz o rozložení atmosférického tlaku v istom čase nad nejakým územím vznikne, keď sa namerané a prepočítané hodnoty tlaku vzduchu zaznamenajú do synoptickej mapy . Miesta v ktorých mal tlak vzduchu v istom čase rovnakú hodnotu sa spájajú súvislou čiarou. Tieto čiary sa nazývajú izobary. Na meteorologickej mape sa kreslia spravidla v intervale 5 hPa.

  • barické maximum alebo anticyklóna - oblasť obklopená uzavretými izobarami koncetricky usporiadaných okolo bodu, kde je najvyšší tlak
  • barické minimum alebo cyklóna - detto, v strede je však najnižší tlak
  • hrebeň vysokého tlaku - sústava neuzavretých izobár v tvare jazykov, najvyšší tlak je pozdĺž strednej čiary - osi hrebeňa
  • barická brázda alebo brázda nízkeho tlaku - neuzavreté izobary v tvare jazykov, pozdĺž strednej čiary je najnižšší tlak

Vietor vzniká z nerovnomerného rozloženia tlaku vzduchu.

Pozri aj upraviť