Synoptická mapa je typ meteorologickej mapy, na ktorej sú pomocou medzinárodne dohodnutých čísiel a znakov zapísané výsledky pozorovaní zo siete meteorologických staníc v stanovenom pozorovacom termíne.

Synoptická mapa USA.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Pozri aj

upraviť