Izochióna

Izochióna[1] alebo izochiona[2] je izočiara, ktorá je používaná na znázorňovanie plošných javov, ktoré súvisejú so snehom[2].

Pojem izochiónia nie je ustálený a môže znamenať čiaru, ktorá spája miesta[2]:

  • s rovnakou výškou snehovej pokrývky
  • s rovnako dlhým trvaním snehovej pokrývky
  • s rovnakým počtom dní so snežením
  • s rovnakou výškou snežnej čiary

ZdrojeUpraviť

  1. izochióna. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 5. revid. a dopl. vyd. Bratislava – Prešov : SAMO, 2008. 1184 s. ISBN 978-80-89123-07-0. S. 540.
  2. a b c izochiona. In: SOBÍŠEK, Bořivoj, a kol. Meteorologický slovník výkladový & terminologický. 1. vyd. Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1993. 594 s. ISBN 80-85368-45-5. S. 124.