Ján Kavan

slovenský architekt

Ján Kavan (* 31. júl 1934, Mříčná – † 24. marec 2017, Bratislava) bol slovenský architekt, urbanista. Predstaviteľ Slovenskej urbanistickej školy.

Ján Kavan
slovenský architekt, urbanista
Narodenie31. júl 1934
Mříčná, Česko
Úmrtie24. marec 2017 (82 rokov)
Bratislava, Slovensko

Ťažiskovo sa venoval problematike mestských centier a funkčno-prevádzkovým koncepciám urbanisticko-architektonických súborov. V oblasti výskumu výrazne prispel k integrálnemu chápaniu obsahových a výrazových stránok urbanistických súborov na báze polyfunkčnosti.

Pedagogicky pôsobil v prvom aj druhom stupni štúdia, prednášal, viedol ateliérovú tvorbu a diplomový projekt so zameraním na tvorbu architektonicko-urbanistických súborov. Spracoval osnovy a metodiku výučby predmetu Zonálne štruktúry, ku ktorému pripravil aj študijnú literatúru Zonálne štruktúry a Urbanistická tvorba (spoluautor Filip Trnkus). Spolu s F. Trnkusom zostavil vysokoškolskú učebnicu Urbanistický priestor, ktorú vydala ALFA Bratislava a SNTL Praha.

Ján Kavan je súčasťou trojice urbanistov – pod skratkou AKT – uznávanej aj v zahraničí (Tibor Alexy, Ján Kavan a Filip Trnkus).

  • 1959 – Ing. arch.
  • 1973 – CSc. (PhD)
  • 1978 – docent
  • 1989 – profesor
  • 1985 až 1990 – prodekan FA SVŠT
  • 1993 až 1995 – vedúci Katedry urbanisticko-architektonických súborov FA STU

Zdroje upraviť