Jan Srb (* 9. apríl 1898, Telč – † 22. február 1964, Bratislava) bol slovenský matematik českého pôvodu.

Jan Srb
slovenský matematik
Narodenie9. apríl 1898
Telč, Česko
Úmrtie22. február 1964 (65 rokov)
Bratislava, Slovensko

Životopis upraviť

Narodil sa v Telči. Základnú školu a reálku vychodil v rodnom meste. Maturoval r. 1916. Dva roky strávil na bojiskách I. svetovej vojny. V rokoch 19191924 študoval matematiku a deskriptívnu geometriu na Karlovej univerzite a ČVUT v Prahe. Od r. 1923 pôsobil 26 rokov ako profesor a riaditeľ na šiestich moravských gymnáziách a reálkach. Od r. 1949 účinkoval na Pedagogickej fakulte v Brne, kde získal doktorát (RNDr.) a r. 1950 bol vymenovaný za docenta. R. 1953 prešiel na Prírodovedeckú fakultu Slovenskej univerzity, kde sa stal r. 1958 profesorom a r. 1960 vedúcim novozaloženej katedry geometrie. Na tomto mieste zotrval až do svojej smrti.

Vedecké dielo prof. Srba vyšlo z klasických tradícií českej syntetickej projektívnej a algebraickej geometrie. Zaoberal sa rozkladom určitých typov kolineácií na súčin harmonických homológií, riešením rozličných problémov nadkvadrík, rozšírením klasickej Pascalovej vety a špeciálnymi zobrazovacími metódami deskriptívnej geometrie v n-rozmernom afinnom a euklidovskom priestore. Zo zamýšľaného rozsiahleho cyklu podstatná časť práce zostala v rukopise nedokončená. Prof. Srb bol uznávaným odborníkom v metodike vyučovania matematiky a deskriptívnej geometrie na stredných a vysokých školách. Sám mnoho rokov tieto predmety vyučoval na gymnáziách a prednášal na vysokej škole. V medzivojnovom období bol členom zemskej skúšobnej komisie v Brne pre odborných učiteľov meštianských škôl, po II. svetovej vojne patril do kolektívu tvorcov prvých povojnových učebníc matematiky pod vedením akademika E. Čecha a bol jedným z prekladateľov sovietskej učebnice M. V. Bradisa Metodika vyučovania matematiky na stredných školách. Prof. Srb vychoval niekoľko ašpirantov a bol členom i predsedom rôznych vedeckých a odborných komisií. Na škole pôsobil v rozličných funkciách, o. i. bol prodekanom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Univerzita ocenila jeho zásluhy svojou zlatou medailou. Prof. Srb bol vyše 40 rokov členom JČSMF, pôsobil v nej v mnohých funkciách, naposledy v rokoch 19591962 po smrti akademika J. Hronca viedol ako predseda celú organizáciu na Slovensku. JČSMF na svojom jubilejnom zjazde r. 1962 pri príležitosti 100. výročia svojho trvania vyznamenala prof. Srba svojou pamätnou medailou a udelila mu titul Čestného člena. Prof. Srb bol skromný, tolerantný, hlboko humanisticky založený učiteľ a človek s otcovským pomerom k mladším spolupracovníkom a obetavý vychovávateľ mladej učiteľskej generácie. Zomrel 22. februára 1964 v Bratislave.

Externé odkazy upraviť

  • Matematický ústav SAV – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Vzhľadom na to, že tento zdroj ešte nemá vyriešené autorské práva podľa licencie CC-BY-SA 3.0, nie je zatiaľ vhodné preberať články označené touto šablónou.