Japonské písmo

Japončina sa ako jazyk vyvíjal oddelene od ostatných, ale časom (asi v 6. storočí) nastala potreba jazyk nejakým spôsobom zapísať. Keďže Japonsko leží neďaleko Číny rozhodlo sa, že z Japonska vyšlú učencov. Čínština sa stala úradným jazykom, ale malo to isté nevýhody. Japonci začali síce zapisovať japončinu po čínsky, ale zobrali si len ich čítanie, nie význam. Znaky sa používali častejšie a kvôli rýchlopisu sa najpoužívanejšie začali deformovať do dvoch ďalších systémov – hiragany a katakany (súborne označované ako kana).

Japončina je slabikový jazyk a teda základnou jednotkou nie je hláska, ale slabika. Kana má menej znakov ako kandži. V Japonsku sa teda v súčasnosti používajú tri systémy písiem.

HiraganaUpraviť

Hiragana – používa sa na zápis pôvodných japonských slov v kombinácií s kandži. Obsahuje všetky japonské slabiky.

KatakanaUpraviť

Katakana – aj katakanou možno zapísať ľubovolné japonské slovo. Katakana sa však používa na zápis cudzích alebo expresívnych výrazov.

Pozri ajUpraviť