Jastrabský potok (prítok Svinianskeho potoka)

Jastrabský potok je potok v juhovýchodnej časti okresu Trenčín. Je to pravostranný prítok Svinianskeho potoka, má dĺžku 4,1 km a je tokom VII. rádu.

Jastrabský potok

(prítok Svinianskeho potoka)

potok
Zdrojnica Jarabský vrch, Považský Inovec
Ústie Sviniansky potok, Trenčianske Jastrabie
Dĺžka 4,1 km
Povodie Bebrava
Rád toku VII.
Hydrologické poradie 4-21-11-147
Číslo recipienta 4-21-11-1132
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň Upraviť

Pramení v severnej časti Považského Inovca, v podcelku Vysoký Inovec, na severovýchodnom svahu Jarabského vrchu (794,8 m n. m.) v nadmorskej výške približne 595 m n. m.

Opis toku Upraviť

Na hornom toku tečie východným smerom, v pramennej oblasti priberá krátky pravostranný prítok. Následne vstupuje do Nitrianskej pahorkatiny, do časti Bánovská pahorkatina, pričom sa najprv stáča juhovýchodným smerom, potom tečie na krátkom úseku na východ a ďalej na severovýchod. Napokon preteká intravilánom obce Trenčianske Jastrabie, kde zľava priberá prítok z oblasti Jarabiny a na okraji obce, severovýchodne od jej centra, ústi v nadmorskej výške cca 284,5 m n. m. do Svinianskeho potoka.