Jedľovský potok je potok v hornom Šariši, v centrálnej časti okresu Svidník. Je to ľavostranný prítok Ondavy, meria 9,9 km a je tokom V. rádu.

Jedľovský potok
potok
Zdrojnica Obšar, Ondavská vrchovina
Ústie Ondava, Svidník
Dĺžka 9,9 km
Povodie Ondava
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-30-08-015
Číslo recipienta 4-30-08-4193
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň Upraviť

Tečie v Ondavskej vrchovine, kde pramení na západnom svahu vrchu Obšar (533,4 m n. m.) v lokalite Dielnica, v nadmorskej výške približne 495 m n. m.

Opis toku Upraviť

Od prameňa tečie sprvu juhovýchodným smerom, sprava priberá krátky prítok zo SSV svahu Kalinca (574,3 m n. m.), preteká intravilánom obce Belejovce a stáča sa severojužným smerom. Pod obcou priberá pravostranný prítok z JV svahu Kalinca, následne vytvára oblúk prehnutý na východ a prechodne tečie juhojuhozápadným smerom. V lokalite Klokočiny ďalej priberá sprava prítok z JV svahu Kalinca, z tej istej strany tiež krátky prítok vznikajúci JJV od kóty 570,9 m, postupne sa stáča a pokračuje juhovýchodným smerom. Z ľavej strany potom priberá prítok zo ZJZ svahu Rohule (595,4 m n. m.), preteká intravilánom obce Vyšná Jedľová, esovito sa ohýba a na jej dolnom konci priberá ľavostranný prítok z JJZ svahu Rohule. Ďalej tečie výraznejšie zvlneným korytom, tečie intravilánom obce Nižná Jedľová, kde zľava priberá prítok z JJZ svahu Malej Rohule (500 m n. m.) a pod obcou tečie juhojuhozápadným smerom. Zľava následne priberá krátky prítok prameniaci severne od Hrabníkov (348 m n. m.), ďalej už pokračuje severojužným smerom a opäť zľava ešte priberá krátky prítok zo ZJZ svahu Hrabníkov. Napokon podteká štátnu cestu č. I/77 a západne od mesta Svidník sa v nadmorskej výške 230,8 m n. m. vlieva do Ondavy.