Jednotný európsky akt

Jednotný európsky akt je medzinárodná zmluva, ktorá bola podpísaná 17. februára 1986 v Luxemburgu a 28. februára 1986 v Haagu. Účinnosť nadobudla 1. júla 1987.

Bol prvou veľkou revíziou Rímskych zmlúv. Zmenil a doplnil zmluvu o založení EHS a pripravil pôdu na dokončenie jednotného trhu a určil termín jeho dokončenia.

Formálne zakotvil inštitúciu Európsky parlament a posilnil jeho právomoci.

Zaviedol Európsku Radu.