Jelešnica je potok v centrálnej časti okresu Bánovce nad Bebravou.[1] Je to ľavostranný prítok Bebravy, má dĺžku 8 km a je tokom V. rádu.

Jelešnica
potok
Zdrojnica Bradlo, Zliechovská hornatina
Ústie Bebrava, Bánovce nad Bebravou
Dĺžka km
Povodie Bebrava
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-21-11-140
Číslo recipienta 4-21-11-1153
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení na okraji Strážovských vrchov, v podcelku Zliechovská hornatina, v časti Kňaží stôl[2], na juhojuhovýchodnom svahu Bradla (561,2 m n. m.) v nadmorskej výške približne 300 m n. m.

Opis toku upraviť

Od prameňa tečie sprvu na krátkom úseku na juh, vytvára oblúk prehnutý na východ a pokračuje juhozápadným smerom, pričom vstupuje do Nitrianskej pahorkatiny, do časti Bánovská pahorkatina. Tu preteká intravilánom obce Ľutov, sprava priberá prítok (1,5 km) z Bradlovej doliny, obcou ďalej preteká severojužným smerom a zľava priberá prítok z oblasti Stráne. Pod obcou sa najprv stáča na západ, potom na juhozápad a z pravej strany priberá Jelšie. Potom pokračuje severojužným smerom intravilánom obce Prusy a následne popri osade Bažantnica na ľavom brehu. Na dolnom toku sa ešte esovito stáča, vteká do geomorfologickej časti Bebravská niva, kde tečie juhojuhozápadným smerom a v lokalite Dolné lúky sa napokon stáča k ústiu na juhozápad. Na území mesta Bánovce nad Bebravou, v blízkosti sídliska Dubnička, sa v nadmorskej výške cca 199 m n. m. vlieva do Bebravy.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-09-06]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-09-06]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-09-06]. Dostupné online.