Južná Ázia je južný geopolitický región ázijského svetadielu zahŕňajúci územia na a okolo indického subkontinentu. Je ohraničený zo západu na východ postupne západnou Áziou, strednou Áziou, východnou Áziou a juhovýchodnou Áziou.

Južná Ázia na mape

Južná Ázia pozostáva z nasledovných štátov[1]:

Podľa definície Spojených národov sem patrí aj Afganistan, Irán a Maldivy.[3]

Referencie upraviť

  1. Jižní Asie. In: Malá československá encyklopedie. Vyd. 1. Zväzok 3. I – L. Praha : Academia, 1986. 912 s. S. 222.
  2. Ázia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 503-509.
  3. CLASSIFICATION OF COUNTRIES BY MAJOR AREA AND REGION OF THE WORLD