Juhoafrická únia
Union of South Africa
Unie van Suid-Afrika
Unie van Zuid-Afrika
 Kapská kolónia
 Kolónia Natal
 Kolónia Transvaal
 Kolónia rieky Oranje
1910 – 1961 Juhoafrická republika 
Vlajka štátu
vlajka
Štátny znak
znak
Geografia
Mapa štátu
Poloha Juhoafrickej únie
Pretoria (administratívne)
Kapské Mesto (legislatívne)
Bloemfontein (súdne)
Rozloha
2 045 320 km² (v roku 1961)
Najdlhšia rieka
Obyvateľstvo
Počet obyvateľov
18 216 000 (v roku 1961)
Štátny útvar
Vznik
31. máj 1910 (zlúčenie juhoafrických kolónií a vytvorenie domínia)
Zánik
31. máj 1961 (osamostatnenie sa)
Predchádzajúce štáty:
Kapská kolónia Kapská kolónia
Kolónia Natal Kolónia Natal
Kolónia Transvaal Kolónia Transvaal
Kolónia rieky Oranje Kolónia rieky Oranje
Nástupnícke štáty:
Juhoafrická republika Juhoafrická republika

Juhoafrická únia bolo britské domínium, ktoré vzniklo v roku 1910 spojením britských kolónií v južnej Afrike. Jeho postavenie bolo upravené Westminsterským štatútom. Na základe plebiscitu bolo v roku 1961 premenené na Juhoafrickú republiku.

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • Informácie v infoboxe sú sčasti alebo úplne prebrané z infoboxu článku Jihoafrická republika zverejneného na českej Wikipédii.