Juliánske storočie

Juliánske storočie je časový interval 36 525 dní, zodpovedajúci 100 juliánskym rokom.

ZdrojUpraviť