Kánon (byzantský obrad)

Kánon je sled spevov usporiadaných podľa istého poriadku v byzantskom obrade.

Kánon pozostáva z deviatich ód, okrem obdobia Veľkého pôstu sa však druhá óda nepoužíva.

Kánon sa vyskytuje napr. v utierni, povečerí, paraklise, parastase a v iných bohoslužbách byzantského obradu.

Externé odkazy upraviť