Povečerie (gr. aπόδειπνον, csl. повече́рїе) je oficiálna modlitba cirkví byzantského obradu, ktorá nasleduje po večierni.

Povečerie môže byť malé a veľké. Medzi veriacimi byzantského obradu na Slovensku je najznámejšie povečerie, ktoré sa slúži v predvečer sviatku Narodenia Pána a Bohozjavenia.

Obyčajne sa takmer vždy koná malé povečerie. Veľké povečerie má kajúcny charakter a berie sa iba počas Veľkého pôstu a niektorých iných pôstných dní a v predvečer sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenia. V prvý týždeň Veľkého pôstu sa pri veľkom povečerí postupne modlí aj Veľký kajúci kánon svätého Andreja Krétskeho rozdelený na štyri časti.

Celkom osobitnú štruktúru má počas Svetlého týždňa, kedy pozostáva prevažne z paschálnych (veľkonočných) tropárov, jeho štruktúra je zhodná s polnočnicou a hodinkami (časmi).

Pendantom v latinskom obrade je kompletórium.

Externé odkazy upraviť