Kompletórium (lat. completorium) je posledná modlitba dňa v liturgii hodín rímskokatolíckej cirkvi. V liturgii hodín sa uvádza aj s označením modlitba pred nočným spánkom.

V súčasnosti sa skladá z nasledujúcich častí: úvod, spytovanie svedomia, hymnus, psalmódia s antifónami, čítanie z Písma, responzórium, Simenonova pieseň, záverečná modlitba a požehnanie.

Pendantom v byzantskom obrade je povečerie.

Externé odkazy upraviť