Svetlý týždeň je liturgické obdobie v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktoré trvá od Nedele Paschy (Nedele vzkriesenia) do Svetlej soboty. Tento týždeň má svoje špecifické bohoslužobné predpisy, všetky bohoslužby časoslova sa slúžia podobne ako v nedeľu Paschy. Všetky bohoslužby sa slúžia v úplných kňazských rúchach bielej farby, dokonca aj pohreb, ak pripadne na tento týždeň. Cárske dvere (kráľovské dvere) aj diakonské dvere ikonostasu sú celý týždeň otvorené, vypúšťa sa používanie Žaltára v časoslove. Počas všetkých bohoslužieb Svetlého týždňa by sa malo stáť (výnimkou môže byť kázeň). Mnohé časti v liturgii svätého Jána Zlatoústeho sa nahrádzajú spevom tropára Paschy Kristus slávne vstal zmŕtvych... Ak pripadne na Svetlý týždeň pohreb, mnohé spevy sa nahrádzajú paschálnymi (veľkonočnými) hymnami.

Všetky bohoslužby Svetlého týždňa (s výnimkou božskej liturgie) majú svoju osobitnú štruktúru, v ktorej dominujú radostné paschálne spevy, zatiaľ čo žaltár je redukovaný na minimum. Hodinky (časy), povečerie a polnočnica majú jednotnú štruktúru. Každý deň Svetlého týždňa je ako nedeľa, jednotlivé dni Svetlého týždňa sa postupne striedajú hlasy oktoicha, tak ako sa cez rok striedajú v nedele.

V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku je celý týždeň voľnica (nepostí sa a môže sa jesť všetko), v niektorých východných cirkvách je voľnica dokonca až do stredy pred Nanebovstúpením Pána.


Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť