Žaltár

rozlišovacia stránka

Žaltár (< stará horná nemčina saltári < cirkevná lat. psalterium < gr. ψαλτήριονpsaltérion[1]) alebo psaltérium môže byť:

 • všeobecne: kniha či zbierka (najmä starozákonných) žalmov[2][3] , pozri pod žalm
 • zbierka žalmov v cirkevnoslovanskom jazyku[4]
 • stredoveká liturgická textová (rukopisná) kniha obsahujúca žalmy a príslušné antifóny na recitáciu v rámci liturgie hodín[5], pozri žaltár (liturgická kniha)
 • oddiel knihy, ktorý obsahuje žalmy, napr. zvláštny oddiel breviára[6][7], pozri napr. pod breviár
 • stredoveký strunový brnkací nástroj, ktorý je druhom citary a pôvodne sprevádzal spev žalmov[3][5], pozri žaltár (hudobný nástroj)

Žaltár môže byť aj:

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť

 1. žaltár. In: KRÁLIK, Ľubor. Stručný etymologický slovník slovenčiny. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 704 s. ISBN 978-80-224-1493-7. S. 692.
 2. žaltár. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 976.
 3. a b c žaltár. In: Slovník cudzích slov (akademický), 2005. dostupné online
 4. žaltár. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 1325.
 5. a b Psalter, Psalterium. In: Brockhaus - die Enzyklopädie Digital. [CD-ROM] Mannheim: Bibliogr. Inst. und Brockhaus, 2003. ISBN 3-7653-9377-0
 6. a b Psalter. In: Pierer's Universal-Lexikon dostupné online
 7. Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Žaltář na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).
 8. Žaltár. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 818.
 9. Biblia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy), s. 89.
 10. žaltár. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. Rím : Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1992. 1350 s. (Biblica; zv. 4.) S. 1092.
 11. Žaltár. In: VIŠŇOVSKÝ, Mikuláš, ed., et al. Malý teologický lexikon. 2. vyd. Bratislava : Cirkevné nakladateľstvo, 1989. 512 s. ISBN 80-85128-37-3. S. 507.
 12. TRSTENSKÝ, František. Úvod do Knihy žalmov. 2. opr. a rozš. vyd. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2008. 145 s. ISBN 978-80-8084-299-4. S. 12.
 13. HUSÁR, Ján. Kniha žalmov : izagogika do knihy a exegéza žalmov prvej kafizmy. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014. 409 s. ISBN 978-80-555-1086-6. S. 17.
 14. TRUTWIN, Werner; MAGA, Ján, et al. Otváral nám Písma. Preklad Ján Maga. Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka, 1993. 538 s. ISBN 80-7142-017-4. S. 283.
 15. HERIBAN, Jozef. Úvody do Starého i Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou. Trnava; Rím : Spolok svätého Vojtecha; Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1997. 477 s. ISBN 80-7162-191-9. S. 189.
 16. žaltár. In: BERNOLÁK, Anton. Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí. dostupné online
 17. a b žaltář. In: HAVRÁNEK, Bohuslav, ed. a kol. Slovník spisovného jazyka českého. Praha: Academia, 1989. dostupné online
 18. Psalter, Rosenkranz. In: Meyers Großes Konversationslexikon [1]
 19. Ruženec. Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy dostupné online

Iné projekty upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.