Žaltár

rozlišovacia stránka

Žaltár (< stará horná nemčina saltári < cirkevná lat. psalterium < gr. ψαλτήριονpsaltérion[1]) alebo psaltérium môže byť:

 • všeobecne: kniha či zbierka (najmä starozákonných) žalmov[2][3] , pozri pod žalm
 • zbierka žalmov v cirkevnoslovanskom jazyku[4]
 • stredoveká liturgická textová (rukopisná) kniha obsahujúca žalmy a príslušné antifóny na recitáciu v rámci liturgie hodín[5], pozri žaltár (liturgická kniha)
 • oddiel knihy, ktorý obsahuje žalmy, napr. zvláštny oddiel breviára[6][7], pozri napr. pod breviár
 • stredoveký strunový brnkací nástroj, ktorý je druhom citary a pôvodne sprevádzal spev žalmov[3][5], pozri žaltár (hudobný nástroj)

Žaltár môže byť aj:

Pozri aj

upraviť
 1. žaltár. In: KRÁLIK, Ľubor. Stručný etymologický slovník slovenčiny. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 704 s. ISBN 978-80-224-1493-7. S. 692.
 2. žaltár. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 976.
 3. a b c žaltár. In: Slovník cudzích slov (akademický), 2005. dostupné online
 4. žaltár. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 1325.
 5. a b Psalter, Psalterium. In: Brockhaus - die Enzyklopädie Digital. [CD-ROM] Mannheim: Bibliogr. Inst. und Brockhaus, 2003. ISBN 3-7653-9377-0
 6. a b Psalter. In: Pierer's Universal-Lexikon dostupné online
 7. Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Žaltář na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).
 8. Žaltár. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 818.
 9. Biblia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy), s. 89.
 10. žaltár. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. Rím : Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1992. 1350 s. (Biblica; zv. 4.) S. 1092.
 11. Žaltár. In: VIŠŇOVSKÝ, Mikuláš, ed., et al. Malý teologický lexikon. 2. vyd. Bratislava : Cirkevné nakladateľstvo, 1989. 512 s. ISBN 80-85128-37-3. S. 507.
 12. TRSTENSKÝ, František. Úvod do Knihy žalmov. 2. opr. a rozš. vyd. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2008. 145 s. ISBN 978-80-8084-299-4. S. 12.
 13. HUSÁR, Ján. Kniha žalmov : izagogika do knihy a exegéza žalmov prvej kafizmy. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014. 409 s. ISBN 978-80-555-1086-6. S. 17.
 14. TRUTWIN, Werner; MAGA, Ján, et al. Otváral nám Písma. Preklad Ján Maga. Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka, 1993. 538 s. ISBN 80-7142-017-4. S. 283.
 15. HERIBAN, Jozef. Úvody do Starého i Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou. Trnava; Rím : Spolok svätého Vojtecha; Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1997. 477 s. ISBN 80-7162-191-9. S. 189.
 16. žaltár. In: BERNOLÁK, Anton. Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí. dostupné online
 17. a b žaltář. In: HAVRÁNEK, Bohuslav, ed. a kol. Slovník spisovného jazyka českého. Praha: Academia, 1989. dostupné online
 18. Psalter, Rosenkranz. In: Meyers Großes Konversationslexikon [1]
 19. Ruženec. Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy dostupné online

Iné projekty

upraviť
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.