Časoslov alebo zriedkavo horologion[1](z gr. Ὡρολόγιον - hórologion, csl. Часосло́в - časoslov) alebo horológium[2] (z lat.) je bohoslužobná kniha v byzantskom obrade, ktorá obsahuje stále časti denného okruhu bohoslužieb.

Pod pojmom časoslov sa často myslí aj samotná modlitba bohoslužieb denného okruhu.

Časoslov (denný okruh bohoslužieb) obsahuje tieto časti:

Okrem toho kniha časoslova obsahuje aj ďalšie texty, napr. ranné a večerné modlitby, niekedy aj akatisty, paraklis, vybrané menlivé časti, liturgický kalendár a pod.

Referencie upraviť

  1. MARINČÁK, Šimon. Slovanská liturgia – liturgické dedičstvo byzantskej misie z 9. storočia?. Slavica Slovaca, 2005, roč. 40, čís. 1, s. 34-62. Dostupné online [cit. 2014-08-25]. ISSN 0037-6787. ; v texte sa vyskytuje aj vo vyskloňovanon tvare v 2. páde jedn. čísla ako „horológia“ a Veľký slovník cudzích slov uvádza tvar horológion
  2. http://slovniky.korpus.sk/?w=horol%C3%B3gium&c=R9ed

Externé odkazy upraviť