Zoznam kódov leteckých spoločností IATA

zoznamový článok na projektu Wikimedia

Kód leteckej spoločnosti IATA (angl. IATA airline designator) sú dva znaky podľa IATA, ktoré označujú jednotlivé letecké spoločnosti.

0Upraviť

1Upraviť

2Upraviť

3Upraviť

4Upraviť

5Upraviť

6Upraviť

7Upraviť

8Upraviť

9Upraviť

AUpraviť

BUpraviť

CUpraviť

DUpraviť

EUpraviť

FUpraviť

GUpraviť

HUpraviť

IUpraviť

JUpraviť

KUpraviť

LUpraviť

MUpraviť

NUpraviť

OUpraviť

PUpraviť

QUpraviť

RUpraviť

SUpraviť

TUpraviť

UUpraviť

VUpraviť

WUpraviť

XUpraviť

YUpraviť

ZUpraviť