Zoznam kódov leteckých spoločností IATA

zoznamový článok na projektu Wikimedia

Kód leteckej spoločnosti IATA (angl. IATA airline designator) sú dva znaky podľa IATA, ktoré označujú jednotlivé letecké spoločnosti.

0 Upraviť

1 Upraviť

2 Upraviť

3 Upraviť

4 Upraviť

5 Upraviť

6 Upraviť

7 Upraviť

8 Upraviť

9 Upraviť

A Upraviť

B Upraviť

C Upraviť

D Upraviť

E Upraviť

F Upraviť

G Upraviť

H Upraviť

I Upraviť

J Upraviť

K Upraviť

L Upraviť

M Upraviť

N Upraviť

O Upraviť

P Upraviť

Q Upraviť

R Upraviť

S Upraviť

T Upraviť

U Upraviť

V Upraviť

W Upraviť

X Upraviť

Y Upraviť

Z Upraviť