Kýčerný potok (prítok Čierneho Hrona)

Kýčerný potok je potok na Horehroní, v južnej časti okresu Brezno.[1] Je to pravostranný prítok Čierneho Hrona, meria 4,5 km a je tokom IV. rádu

Kýčerný potok

(prítok Čierneho Hrona)

potok
Zdrojnica Karašovo, Veporské vrchy
Ústie Čierny Hron, Čierny Balog-Dobroč
Dĺžka 4,5 km
Povodie Hron
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-23-01-053
Číslo recipienta 4-23-01-3659
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení vo Veporských vrchoch, v podcelku Balocké vrchy[2], na severnom úbočí vrchu Kýčera (1 025 m n. m.), v nadmorskej výške približne 975 m n. m.[3]

Opis toku upraviť

Od prameňa tečie smerom na severozápad, zľava priberá krátky prítok prameniaci severovýchodne od kóty 1 020 m, sprava dva krátke prítoky z južného svahu Kýčerského grúňa (939 m n. m.) a znovu zľava prítoky Horná Strmá a Dolná Strmá. Následne sa stáča viac na SSZ, z ľavej strany priberá Snohy, z pravej strany prítok zo západného svahu Kýčerského grúňa a oblúkom sa stáča smerom na západ. Na dolnom toku ešte priberá krátky pravostranný prítok spod Kýčerského grúňa a tiež potok zvaný Tajšok zľava, esovito sa stáča a na južnom okraji Dobroče, juhovýchodne od stredu obce Čierny Balog, ústi v nadmorskej výške približne 579 m n. m. do Čierneho Hrona.[4]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-07-06]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-07-06]. Dostupné online.
  3. Veporské vrchy. Turistická mapa. 1 : 50 000. Harmanec: VKÚ, a. s., 1999.
  4. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-07-06]. Dostupné online.