Kaťuša (pieseň)

sovietska vojnová pieseň

Kaťuša (rus. Катюша) je sovietska vojnová pieseň o dievčine Kataríne, ktorá smúti za svojím milým, ktorý musel narukovať. Hudbu skomponoval v roku 1938 Matvej Blanter a text napísal básnik Michail Isakovskij. Prvýkrát ju uviedla známa speváčka ľudových piesní Lidija Ruslanova. Niektorí kritici poukázali na skutočnosť, že autorom hudby nemusí byť Blanter, pretože podobnú melódiu zakomponoval do svojej opery Mavra Igor Stravinskij v roku 1922.

Podľa piesne boli pomenované sovietske raketomety BM-8 a BM-13.

SlováUpraviť

Originálne slova v azbuke, prepis do latinky a spievateľný preklad piesne:

Катюша

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой;
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

Выходила, песню заводила
Про степного, сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

Ой, ты песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед,
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поёт,
Пусть он землю бережёт родную,
А любовь Катюша сбережёт.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой;
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

Katuša (Катюша) – fonetický prepis

Rascvetali jablani i gruši,
paplyli tumany nad rykoj.
Vychadila na bereg Kaťuša,
na vysokyj, bereg na krutoj.

Vychadila, pesňu zavadila
pra stepnovo sizava arla.
Pra tavo, katorova ľubila,
pra tavo, či pisma beregla.

Oj, ty pesňa, peseňka devičja,
ty leti za jasnym solncem vsled.
I bajcu na daľnem pagraničje
at Kaťuši peredaj privet.

Pusť on vzpomnit devušku prastuju,
pusť uslyšit, kak ana pajot.
Pusť on zemľu berežot radnuju
a ľubov Kaťuša sberežot.

Rascvetali jablani i gruši,
paplyli tumany nad rykoj.
Vychadila na bereg Kaťuša,
na vysokyj, bereg na krutoj.

Preklad do slovenčiny

Rozkvitajú jablone aj hrušky,
nad riekou odplávali hmly.
Na breh vyšla Kaťuša,
na vysoký, príkry breh.

Vyšla, zaspievala pieseň,
pre stepného sivého orla.
Pre toho, koho milovala,
ktorého list u seba stráži.

Oj, ty pieseň, dievčia pesnička,
leť v ústrety jasnému slnku
a bojovníkovi ďalekom pohraničí
predaj od Kaťuše pozdrav.

Nech si spomenie na prostú dievku,
nech počuje ako spieva,
nech bráni rodnú zem,
a Kaťuša ubráni svoju lásku.

Rozkvitajú jablone aj hrušky,
nad riekou odplávali hmly.
Na breh vyšla Kaťuša,
na vysoký, príkry breh.

Externé odkazyUpraviť

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Kaťuša na českej Wikipédii.