Kaťuša (pieseň)

sovietska vojnová pieseň

Kaťuša (rus. Катюша) je sovietska vojnová pieseň o dievčine Kataríne, ktorá smúti za svojím milým, ktorý musel narukovať. Hudbu skomponoval v roku 1938 Matvej Blanter a text napísal básnik Michail Isakovskij. Prvýkrát ju uviedla známa speváčka ľudových piesní Lidija Ruslanova. Niektorí kritici poukázali na skutočnosť, že autorom hudby nemusí byť Blanter, pretože podobnú melódiu zakomponoval do svojej opery Mavra Igor Stravinskij v roku 1922.

Podľa piesne boli pomenované sovietske raketomety BM-8 a BM-13.

Slová upraviť

Originálne slova v azbuke, prepis do slovenčiny a spievateľný preklad piesne:

Катюша

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой;
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

Выходила, песню заводила
Про степного, сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

Ой, ты песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед,
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поёт,
Пусть он землю бережёт родную,
А любовь Катюша сбережёт.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой;
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

Prepis podľa PSP

Rascvetali jabloni i gruši,
poplyli tumany nad rekoj.
Vychodila na bereg Kaťuša,
na vysokij, bereg na krutoj.

Vychodila, pesňu zavadila
pro stepnogo, sizogo orla.
Pro togo, kotorogo ľubila,
pro togo, čji pisma beregla.

Oj, ty pesňa, peseňka devičia,
ty leti za jasnym solncem vsled.
I bojcu na daľnem pograničie
ot Kaťuši peredaj privet.

Pusť on vspomnit devušku prostuju,
pusť uslyšit, kak ona pojot.
Pusť on zemľu berežot rodnuju
a ľubov Kaťuša sberežot.

Rascvetali jabloni i gruši,
poplyli tumany nad rekoj.
Vychodila na bereg Kaťuša,
na vysokyj, bereg na krutoj.

Fonetický prepis

Rascvitali jablani i gruši,
paplyli tumany nad rikoj.
Vychadila na biereg Kaťuša,
na vysokij, biereg na krutoj.

Vychadila, piesňu zavadila
pra stepnova sizava arla.
Pra tavo, katorova ľubila,
pra tavo, čji pisma beregla.

Oj, ty piesňa, pieseňka devičia,
ty leti za jasnym solncem vsled.
I bajcu na daľnem pagraničji
at Kaťuši peredaj priviet.

Pusť on vzpomnit devušku prastuju,
pusť uslyšit, kak ana pajot.
Pusť on zemľu berežot radnuju
a ľubov Kaťuša sberežot.

Rascvitali jablani i gruši,
paplyli tumany nad rikoj.
Vychadila na bireg Kaťuša,
na vysokyj, bireg na krutoj.

Preklad do slovenčiny

Rozkvitajú jablone a hrušky,
nad riekou odplávali hmly.
Na breh vyšla Kaťuša,
na vysoký, príkry breh.

Vyšla, zaspievala pieseň,
pre stepného sivého orla.
Pre toho, koho milovala,
ktorého list u seba stráži.

Oj, ty pieseň, dievčia pesnička,
leť v ústrety jasnému slnku
a bojovníkovi na ďalekom pohraničí
predaj od Kaťuše pozdrav.

Nech si spomenie na prostú dievku,
nech začuje ako spieva,
nech bráni rodnú zem,
a Kaťuša ubráni svoju lásku.

Rozkvitajú jablone aj hrušky,
nad riekou odplávali hmly.
Na breh vyšla Kaťuša,
na vysoký, príkry breh.

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Kaťuša na českej Wikipédii.