Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Kabaret pozri Kabaret (rozlišovacia stránka).

Kabaret (francúzsky cabaret - krčma) je malá scéna so zábavným, humoristickým, hudobným alebo tanečným programom. Obsahuje šansóny, skeče. Program sa skladá z jednotlivých hudobných, speváckych, tanečných alebo scénických výstupov. Programom prevádza konferencier. Kabaretné piesne sú označované tiež termínom kabaretné kuplety. Ľahší kabaret s prevažujúcim hudobným programom je označovaný slovom šantán.

Henri de Toulouse-Lautrec: Maurský tanec