Kagan (po staroturkicky kaɣan; v klasickej mongolčine ᠬᠠᠭᠠᠨ - qaγan; po rusky хаган - chagan; čínskym písmom 可汗 - pchin-jin kèhán - slov. prepis kche-chan; po kórejsky 가한 - kahan; po arabsky a po perzsky ‏خاقان - chákán) alebo veľký chán alebo kráľ kráľov je panovník (turkického) štátneho útvaru zvaného kaganát. Titul kagan je ekvivalentom cisára. Manželka kagana sa nazýva katun. Ďalší nižší predstavitelia z aristokracie sú kapkan, tarkan a jugur (kňaz). Ako kagani sa označovali, pod vplyvom susedných Chazarov, aj kyjevské kniežatá, a to až do polovice 11. storočia. Posledným kyjevským vládcom, ktorý tento titul používal, bol Jaroslav I. Múdry. V tomto období (11. – 12.storočie) termín kagan postupne mizne a jeho význam (cisár) je neskôr zlúčený s výrazom chán (kráľ).

Známi kagani upraviť

Použitá literatúra upraviť

Pozri aj upraviť