Tarkan

rozlišovacia stránka

Tarkan alebo tarkán môže byť ľudovo (nárečovo) alebo zastarano[1][2][3][4]:

Tarkan môže byť aj:

  1. tarkan. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok IV. s – u. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1964. 760 s. Dostupné online. S. 495.
  2. tarkan. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
  3. tarkán. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. ; bertrám. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4.
  4. MELICH, J. Hongrous tárkony "Estragon". In: Acta Linguistica XIII. 3—4, S. 201 a nasl. [1]
  5. Bertramový koreň - prirodzený rezorpčný prostriedok [online]. zdravysvet.sk, [cit. 2019-06-18]. Dostupné online.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.