Kalaštovský potok

Kalaštovský potok je potok na Záhorí, v centrálnej časti okresu Senica. Je to ľavostranný prítok Myjavy, má dĺžku 6,5 km a je tokom IV. rádu.

Kalaštovský potok
Dĺžka toku 6,5 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku IV.
Povodie Myjava
Prameň Lakšárska pahorkatina
Ústie Myjava
Hydrologické poradie 4-13-03-060
Číslo recipienta 4-13-03-1021

Preteká Borskou nížinou, pramení v podcelku Lakšárska pahorkatina, na severozápadnom svahu Kravej hory (254,4 m n. m.) v nadmorskej výške približne 235 m n. m. Od prameňa tečie smerom na sever, zľava priberá prítok spod Butašových vrchu (242,3 m n. m.), dvakrát sa esovito stáča a preteká územím borovicových lesov. Ďalej tečie severoseverovýchodným smerom popri horárni Kalaštov na pravom brehu, oblúkom sa následne prudko stáča na severozápad a napája rybník Bulkovec. Potom preteká popri horárni Bulkovec na ľavom brehu, zľava sa oddeľuje vedľajšie rameno a potok sa stáča na severoseverozápad. Napokon priberá zľava vedľajšie rameno, sprava krátky vodný kanál, vstupuje do podcelku Myjavská niva a podteká železničnú trať Kúty – Trnava. Severovýchodne od obce Borský Mikuláš sa v nadmorskej výške cca 176 m n. m. vlieva do Myjavy.