Kamenický potok (prítok Pružinky)

prítok Pružinky

Kamenický potok je potok na Strednom Považí, v juhovýchodnej časti okresu Púchov. Je to ľavostranný prítok Pružinky, meria 5,6 km a je tokom IV. rádu.

Kamenický potok
potok
Zdrojnica Strážovské vrchy
Ústie Pružinka
Dĺžka 5,6 km
Povodie Váh
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-08-012
Číslo recipienta 4-21-08-2763
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v Strážovských vrchoch, v podcelku Trenčianska vrchovina, na severozápadnom úpätí Ostrej Malenice (909,2 m n. m.), priamo pri osade Podmalenice, v nadmorskej výške cca 440 m n. m. Na hornom toku tečie severoseverozápadným smerom, najprv sprava priberá krátky prítok zo severozápadného svahu Prašnice (550,8 m n. m.), potom zľava prítok (372,3 m n. m.) prameniaci severne od kóty 526,0 m a opäť sprava prítok z južného svahu Borovej hôrky (471,6 m n. m.). Následne sa potok stáča a pokračuje severozápadným smerom, pričom sa na krátkom úseku výrazne zarezáva medzi masívmi Kamenice (437,1 m n. m.) na pravom a Vŕška (461,8 m n. m.) na ľavom brehu, pričom vstupuje do Považského podolia, do podcelku Podmanínska pahorkatina. Tu preteká rekreačnou osadou Rybníky, kde z ľavej strany priberá prítok z oblasti Za Kubánovou. Ďalej tečie cez Bilenec, podteká diaľnicu D1 v priestore exitu Beluša, preteká okrajom intravilánu obce Beluša a na území obce sa v nadmorskej výške približne 259 m n. m. vlieva do Pružinky.