Kanši je japonský termín pre čínsku poéziu ako aj pre poéziu napísanú v čínštine japonskými básnikmi. Slovo doslova znamená „čínska poézia“.[1] Táto napodobnenina klasickej čínštiny písanej japonskými autormi však mala svoje zvláštnosti, pretože bola prispôsobená po gramatickej stránke potrebám japončiny.[2]

FormaUpraviť

Kanši má historicky niekoľko foriem, najznámejšie využívali 5 alebo 7 slabík v 4 alebo 8 mórách.[3]

DejinyUpraviť

Najstaršia známa zbierka kanši je Kaifúsó, zostavená v roku 751. Ide o najstaršiu japonskú zbierku poézie napísanú po čínsky. Samotné zbierka obsahuje 120 básní pričom niektoré z nich pochádzajú z prvej polovice 7. stor. z obdobia úmrtia princa Šótokua.[4]

ReferencieUpraviť

  1. WAKA. In: WINKELHÖFEROVÁ, Vlasta. Slovník japonské literatury. 1. vyd. Praha : Libri, 2008. 335 s. ISBN 978-80-7277-373-2. S. 289.
  2. ŠIRAKAWA, Šizuka. Kandži hjakuwa. 9. vyd. [s.l.] : Čúó kóron šinša Tokio, 2000. 200 s. Orig. 漢字百話, Sto príbehov čínskych znakov. ISBN 4121005007. (po japonsky)
  3. ŠVARCOVÁ, Zdenka. Japonská literatura. Vyd. 1. Zväzok 1. 712 – 1868. Praha : Karolinum, 2005. 300 s. ISBN 80-246-0999-1.
  4. Kaifúsó [online]. Encyclopaedia Beliana. Dostupné online. ISBN 978-80-89524-30-3.