Kapacita počítačových pamätí


Množstvo dát alebo informácií v zmysle informačnej teórie je meraná v jednotkách bit (číta sa bit, skratka je b ). 8 Bitov je základná jednotka Byte (číta sa bajt, skratka je B ) pôvodne predstavoval Byte systémovo-závislé číslo počtu Bitov, 8 Bitov bolo označované tiež ako Oktett , avšak dnes sa používajú skoro výhradne len 7- a 8-Bit-Bytes, 7-Bit-Bytes už len pri dátovom prenose. Najčastejšie je ByteOktett, (teda 8 Bit) zlúčená jednotka, na ktorú sa nadstavujú ďalšie vyššie jednotky. Z dôvodu pôvodnej definície jedného Kilobytes s 1024 namiesto 1000 Byte možno prísť k rozdielnym hodnotám (pozri pod heslom Byte).

Bit

 • 1 Bit - (21 = 2 možné stavy), napr.  0/1
 • 5 Bit - (25 = 32 možných stavov), napr.  jedno písmeno z latinskej abecedy
 • 7 Bit - (27 = 128 možných stavov), napr.  znak v ASCII-znakovej rade

Nibble alebo pol-Byte

 • 1 Nibble - (24 = 16 možných stavov), napr.  0/1/2/.../15
 • 2 Nibble - (28 = 256 možných stavov), teda 1 Byte

Byte alebo Oktett (8 Bit)

 • 1 Oktett - (28 = 256 možných stavov) znak v ANSI-kódovaní (rozšírená latinská abeceda )
 • 2 Oktett - (216 = 65.536 možných stavov) znak v UTF-16-Formáte
 • 4 Oktett - (232 = približne 4,3 Miliárd možných stavov)

Kilobyte (kB) (103 Byte = 1000 Byte),
Kibibyte (KiB) (210 Byte = 1024 Byte), často je miesto toho písané KB k rozlíšeniu od kB .

 • približne 5 kB - jedna stránka textu vo formáte A4
 • 1440 KiB - jedna 3,5 palcová-Disketa

Megabyte (MB) (106 Byte = 1.000.000 Byte),
Mebibyte (MiB) (220 Byte = 1.048.576 Byte)

 • približne 5 MB - Biblia ako text, = 1000 strán textu vo formáte A4
 • približne 703,1 MiB teda približne 737,8 MB - klasický "700 MB" Kompaktný disk CD-disk CD-ROM

Gigabyte (GB) (109 Byte = 1.000.000.000 Byte),
Gibibyte (GiB) (230 Byte = 1 073 741 824 Byte)

 • približne 4,38 GiB teda približne 4,7 GB - disk DVD±R
 • približne 5 GB - komprimovaný hraný film (90minút) v DVD kvalite

Terabyte (TB) (1012 Byte = 1000 GB),
Tebibyte (TiB) (240 Byte)

 • približne 20 TB obsah textov v zväzkoch kongresovej knižnice s približne 20 miliónmi kníh (1963 - sa odhaduje okolo 80 TB )

Petabyte (PB) (1015 Byte = 1.000.000 GB),
Pebibyte (PiB) (250 Byte)

 • Pamäťové kapacity najväčších svetových počítačových centier boli na konci roku 2002 medzi 1 PB a 10 PB

Exabyte (EB) (1018 Byte),
Exbibyte (EiB) (260 Byte)

 • Celkové množstvo všetkých písomností na svete sa odhaduje na 0,2 EB

Zettabyte (ZB) (1021 Byte),
Zebibyte (ZiB) (270 Byte)

 • 2.25 ZB – množstvo informácií, ktoré môžu byť uložené v jednom grame DNA.

Yottabyte (YB) (1024 Byte),
Yobibyte (YiB) (280 Byte)

 • 1 YB je asi toľko Bytov, ako počet atómov vodíka, ktoré sa nachádzajú v 1,67 gramoch vodíka, čo zodpovedá 0,83 mol H2.


Pozri ajUpraviť

WebodkazyUpraviť