Kari (mesiac)

mesiac planéty Saturn

Kari alebo Saturn XLV (predbežné označenie S/2006 S 2) je prirodzený satelit planéty Saturn. Jeho objavenie ohlásili Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna a Brian G. Marsden 26. júna 2006 na základe pozorovaní od januára do apríla 2006.

Má priemer okolo 7 km, obieha okolo Saturnu v priemernej vzdialenosti 22 305 100 km v perióde 1243,71 dní so sklonom dráhy 148,4° k ekliptike a 151,5° k rovníku Saturnu, s retrográdnou rotáciou a excentricitou dráhy 0,3405.

Pomenovanie dostal v apríli 2007 po Kári, syna Fornjóta, zosobnenie vetra v severskej mytológii.