Karol Jaroslav Zorkócy

Karol Jaroslav Zorkócy - "Zorkóczy de Zorkócz alias Zorkovszky" (* 9. január 1824, Banská Bystrica – † 9. február 1883, Žibritov) bol evanjelický kňaz, básnik, publicista. Pseudonym: Pohronský

Karol Jaroslav (Zorkóczy, Zorkovsky) Zorkócy
evanjelický kňaz, básnik, publicista
Narodenie9. január 1824
Banská Bystrica
Úmrtie9. február 1883 (59 rokov)
Žibritov

Rodina upraviť

  • otec Jozef Zorkócy
  • matka Zuzana rod. Sluchovinyová

Životopis upraviť

Ľudovú školu navštevoval v Banskej Bystrici, nižšie gymnaziálne triedy absolvoval v Gemeri, vyššie na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici, 1845 – 1847 študoval teológiu na evanjelickom lýceu v Bratislave, od 1850 na teologickej fakulte vo Viedni. Počas štúdií učil v Pukanci, po štúdiách bol do roku 1855 vychovávateľom v rodine A. Battika vo Vlkanovej, 1855 – 1883 evanjelickým farárom a učiteľom v Žibritove. Literárne začal tvoriť v kruhu mladej štúrovskej mládeže na evanjelickom lýceu v Bratislave. Sprvu písal vlastenecky orientované básne a ponášky na ľudovú pieseň, neskôr sa venoval tvorbe detskej literatúry; v Banskej Bystrici vyšli Rečňovanky pre slovenské školy 2, do ktorých prispel 50 básňami (1855). Okrem básní písal i populárno-náučné a informatívne články, ktoré publikoval v slovenských periodikách a v kalendároch. Polyglot, ovládal latinský, nemecký a maďarský, čiastočne francúzsky, grécky a taliansky jazyk. Participoval na národných podujatiach, v roku 1861 finančne prispel na stavbu pomníka Ľ. Štúra, člen MS.

Dielo upraviť

  • Rečňovanky pre slovenské školy 2, Banská Bystrica roku 1855 (zostavovateľ A.H. Škultéty, hlavný spoluautor)

Literatúra upraviť

Externé odkazy upraviť