Publicista je človek, ktorý aktívne vykonáva publicistiku, t. j. snaží sa ovplyvniť, ako verejnosť vníma určitú osobu, vec či prípad, a zvýšiť ich publicitu. Vyjadruje sa k rôznym, často aktuálnym, témam, predovšetkým hospodárskym, politickým, sociálnym, či kultúrnym. Koná tak hlavne v novinách, ale aj v televízií, rozhlase, filme alebo na Internete.