Rozhlas

rozlišovacia stránka

Rozhlas môže byť:

  • najčastejšie: vysielanie zvukového (prípadne presnejšie len hudobného alebo hovoreného) komunikátu prostredníctvom rádiových vĺn priamo širokej verejnosti[1] (angl. sound broadcasting, nem. Hörfunk), pozri rozhlas (zvuk)
  • podľa Rádiokomunikačného poriadku, Národnej tabuľky frekvenčného spektra a pod.: vysielanie zvukového, televízneho alebo iného komunikátu prostredníctvom rádiových vĺn priamo širokej verejnosti (angl. broadcasting [presnejšie: radio broadcasting], nem. Rundfunk), v terminológii zákona č. 220/2007 a zákona č. 216/2010 je (približným) ekvivalentom slovné spojenie vysielanie programovej služby prostredníctvom rádiových vĺn, pozri pod vysielanie programovej služby
  • inštitúcia, ktorá spracúva informácie pre audiálne vysielanie[2][1], pozri napr. Slovenský rozhlas
  • budova v ktorej sídli vyššie uvedená inštutúcia[2], pozri rozhlasová budova a napr. Budova Slovenského rozhlasu

ReferencieUpraviť

  1. a b rozhlas. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 619.
  2. a b rozhlas. In: Encyklopédia dramatických umení Slovenska. 1. vyd. Zväzok 2, M – Ž. Bratislava : Veda, 1990. 712 s. ISBN 80-224-0001-7. S. 261.
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.