Rozhlas

rozlišovacia stránka

Rozhlas môže byť:

 • najčastejšie: vysielanie zvukového (prípadne presnejšie len hudobného alebo hovoreného) komunikátu prostredníctvom rádiových vĺn priamo širokej verejnosti[1] (angl. sound broadcasting, nem. Hörfunk), pozri rozhlas (zvuk)
 • podľa Rádiokomunikačného poriadku, Národnej tabuľky frekvenčného spektra a pod.: vysielanie zvukového, televízneho alebo iného komunikátu prostredníctvom rádiových vĺn priamo širokej verejnosti (angl. broadcasting [presnejšie: radio broadcasting], nem. Rundfunk), v terminológii zákona č. 220/2007 a zákona č. 216/2010 je (približným) ekvivalentom slovné spojenie vysielanie programovej služby prostredníctvom rádiových vĺn, pozri pod vysielanie programovej služby
 • inštitúcia, ktorá spracúva informácie pre audiálne vysielanie[2][1], pozri napr. Slovenský rozhlas
 • budova v ktorej sídli vyššie uvedená inštutúcia[2], pozri rozhlasová budova a napr. Budova Slovenského rozhlasu
 • bývalý (v rokoch 1977 - 1991 používaný) názov dnešného českého časopisu Týdeník Rozhlas[3][4]
 • český mesačník z rokov 1928 - 1935[3], pozri Rozhlas (1928 – 1935)
 • nepresné označenie slovenského týždenníka Rozhlas a televízia od roku 1965 (t.j. od roku vytvorenia samostatného časopisu Televízia)[4][3], pozri Rozhlas a televízia

Referencie upraviť

 1. a b rozhlas. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 619.
 2. a b rozhlas. In: Encyklopédia dramatických umení Slovenska. 1. vyd. Zväzok 2, M – Ž. Bratislava : Veda, 1990. 712 s. ISBN 80-224-0001-7. S. 261.
 3. a b c NKC/Seriály - Úplné zobrazení záznamu [online]. aleph.nkp.cz, [cit. 2022-05-01]. Dostupné online.
 4. a b programové časopisy. In: Malá encyklopédia žurnalistiky. Bratislava: Obzor. 1982. S. 367

Pozri aj upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.