Katechéta alebo katechétka je učiteľ (učiteľka) náboženstva alebo ten, kto pripravuje a vedie katechézy pre deti či dospelých v cirkvi, či pripravuje katechumenov na krst v katolíckej cirkvi. Nemusí ním byť kňaz, ale aj ktorýkoľvek kresťanlaik disponujúci príslušným poverením od miestneho ordinára (tzv. kanonická alebo katechetická misia ).[1]

La Leçon de catéchisme (Lekcia katechizmu), Jules-Alexis Muenier

Katechéti v príprave na túto službu aj počas nej absolvujú kurzy, v ktorých absolvujú prednášky z pedagogických a teologických predmetov aj praktického duchovného života.[2]

Referencie upraviť

  1. TOMKO, Jozef kardinal. Príručka pre katechétov [online]. Rím: Úrad Kongregácie pre evanjelizáciu národov, 1993, [cit. 2023-07-30]. Dostupné online.
  2. MAZAL, Jan. Katecheti si půjdou pro osvědčení. 24. vyd. [s.l.] : Katolický týdeník. Diecézní zpravodajství č. 1., Červen 2020.