Katedra železničnej dopravy

Katedra železničnej dopravy (angl. Department of Railway Transport) je jedna zo siedmich katedier Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline zameraná na vzdelávanie a výskum v oblasti dopravy.

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra železničnej dopravy

Sídlo Katedry železničnej dopravy na 4. poschodí budovy BF
Iné názvy
Pôvodný názovKatedra organizácie vlakovej dopravy, Katedra železničnej dopravy a prepravy
Základné informácie
PolohaŽilina, Slovensko
SkratkaKŽD
Zameranietechnicko-prevádzkové
Rok založenia1953
Vedenie
Predsedadoc. Ing. Martin Kendra, PhD
Štatistické údaje
Počet študentov213[1]
Doktorandi9[1]
KampusVeľký diel
Kontaktné údaje
Miesto010 26 Žilina
AdresaUniverzitná 8215/1
Telefón+421 041 513 3401
Oficiálny webhttp://kzd.uniza.sk
Oficiálny e-mailkzd@fpedas.uniza.sk

História upraviť

Katedra vznikla v roku 1953 na pôde Vysokej školy železničnej v Prahe. V roku 1960 bola spolu s celou školou presťahovaná do Žiliny. Od svojich začiatkov bola stabilnou súčasťou Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.

V roku 1994 bolo do prevádzky uvedené jedinečné odborné dopravné laboratórium.

Študijné odbory a programy upraviť

Katedra zabezpečuje výučbu profilových predmetov v študijnom odbore doprava - študijný program železničná doprava (bakalársky stupeň, inžiniersky stupeň, denná i externá forma), a študijný program dopravné služby v osobnej doprave (bakalársky stupeň, denná forma) ako aj vybraných predmetov v ostatných študijných programoch fakulty. Ide najmä o predmety zamerané na technológiu, riadenie a ekonomiku dopravno-prepravných činností železničnej a intermodálnej prepravy a logistiky.

Externé štúdium je organizované formou prednášok a konzultácií, ktoré sú sústredené do dvojtýždňových blokov v každom semestri. V zimnom semestri je to v septembri a v letnom semestri je to v januári. Skúškové obdobie externého štúdia prebieha počas nasledujúceho semestra denného štúdia.

Stupeň štúdia Študijný odbor Študijný program Forma štúdia Dĺžka štúdia Udeľovaný titul Jazyk štúdia
1. 5.2.59. doprava železničná doprava D/E 3 roky/4 roky Bc. SLK
2. 5.2.59. doprava železničná doprava D/E 2 roky/3 roky Ing. SLK
1. 5.2.59. doprava dopravné služby v osobnej doprave D 3 roky Bc. SLK

Okrem zabezpečovania výučby, vedenia diplomových a bakalárskych prác sa členovia katedry aktívne zapájajú do výskumných projektov, grantov a to domácich i zahraničných. Tiež sa zúčastňujú vedeckých a odborných podujatí, stáží a učiteľských mobilít v zahraničí. Profesor a docenti na katedre pôsobia aj ako školitelia v doktorandskom štúdiu (tretí stupeň vysokoškolského štúdia) na fakulte v študijných programoch dopravná technika a technológia, dopravné služby a ekonomika dopravy, spojov a služieb.

Katedra spolupracuje s mnohými domácimi aj zahraničnými univerzitami (študentské stáže, učiteľské mobility, vedecko-výskumné projekty) ako aj s organizáciami z praxe.

Akademická obec upraviť

Vedúcim katedry je v súčasnosti doc. Ing. Martin Kendra, PhD.

Katedra a jej pracovníci sú rozdelení na dve oddelenia, a to:

 • Oddelenie dopravnej prevádzky
  • doc. Ing. Vladislav Zitrický, PhD. - vedúci oddelenia
  • prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
  • prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.
  • doc. Ing. Martin Kendra, PhD. - vedúci katedry
  • Ing. Juraj Čamaj, PhD.
  • Ing. Pavol Meško, PhD.
 • Oddelenie prepravy a ekonomiky
  • prof. Ing. Anna Dolinayová, PhD. - vedúca oddelenia
  • doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD.
  • doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.
  • Ing. Lenka Černá, PhD.
  • doc. Ing. Jaroslav Mašek, PhD.
  • doc. Ing. Eva Nedeliaková, PhD.
  • doc. Ing. Eva Brumerčíková, PhD.

Na katedre pôsobia dvaja výskumní pracovníci, a to:

 • Ing. Jana Klimková, PhD.
 • Ing. Lumír Pečený, PhD.

Zázemie upraviť

Katedra sídli v budove BF (prízemie a 4. poschodie) v univerzitnom kampuse Veľký diel. Na prízemí je umiestnené veľké dopravné laboratórium s modelom železničnej trate s piatimi železničnými stanicami, traťovými a staničnými zabezpečovacími zariadeniami a pod. Na 4. poschodí sú umiestnené kancelárie zamestnancov.

V roku 2012 vzniklo zaujímavé prezentačné video Archivované 2016-06-20 na Wayback Machine o katedre.

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

Externé odkazy upraviť

Súradnice: 49°12′10″S 18°45′19″V / 49,202812°S 18,755355°V / 49.202812; 18.755355