Katedra (biskupský stolec)

Katedra (nesprávne: Biskupský trón) je sedadlo biskupa pri bohoslužbe (v jeho katedrále).[1][2]

Katedra Košickej arcidiecézy s arcibiskupským erbom Mons. Bernarda Bobera

Umiestnenie upraviť

Pôvodne bolo sedadlo umiestnené v strede záveru presbytéria. Neskôr bola katedra umiestňovaná na ľavú stranu presbytéria a po 2. vatikánskom koncile opäť na pôvodné miesto, aby biskup mohol predsedať bohoslužbe.[3]

Dejiny upraviť

Katedra pochádza už zo starokresťanských čias, kamenné katedry sa našli v rímskych katakombách. Pôvodne boli prenosné (inštalované vždy pred samotným zhromaždením) potom pevné.[1] Neskôr, v bazilikách, popri katedre boli sedadlá pre kňazov.[4] Počas stredoveku bola kvôli retabulu oltára posunutá na stranu. Podľa inštrukcie z 21. júna 1966 katedra nemá byť označovaná ako trón a nemá byť zastrešená baldachýmom, tie existujúce, ale majú byť zachované.[1]

Niektoré katedry mali iba symbolickú funkciu.[5]

Referencie upraviť

  1. a b c Katedra. In: BERGER, Rupert. Liturgický slovník. Preklad Václav Konzal, Jaroslav Vokoun, Zdeněk Lochovský. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2008. 588 s. (Teologie.) ISBN 978-80-7021-965-2. S. 183.
  2. cathedra. In: The Oxford Dictionary of the Christian Church. Ed. F. L. Cross. 3rd ed. edited by E. A. Livingstone Oxford : Oxford University Press, 1997. 1786 s. ISBN 0-19-211655-X. S. 302.
  3. katedra. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2016. 678 s. ISBN 978-80-970350-2-0. Zväzok 8. (Kalh – Kokp).
  4. biskupský stolec. In: Český slovník bohovědný. Ed. Josef Tumpach, Antonín Podlaha. Zväzok 2 Bascath – církevní rok. V Praze : Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1916. 951 s. S. 269.
  5. CATHEDRA. In: The Oxford Dictionary of Byzantium. Ed. Alexander P. Kazhdan. New York : Oxford University Press, 1991. 2232 s. ISBN 0-19-504652-8. S. 392.

Ďalšia literatúra upraviť

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť