Katedra východoázijských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra východoázijských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je pracovisko Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Katedra na univerzite vznikla v roku 1994, kedy sa volala Katedra jazykov a kultúr krajín východnej Ázie. K premenovaniu katedry na súčasný názov došlo v roku 2008.

Oddelenia upraviť

Japonologické oddelenie upraviť

Japonský jazyk sa na Filozofickej fakulte UK vyučuje od roku 1987. Oddelenie vzniklo spolu s katedrou v roku 1994.

Sinologické oddelenie upraviť

Odbor existuje od konca 80. rokov minulého storočia. Sinológia bola prvýkrát otvorená v roku 1988 a na výuke sa podieľali vtedajší pracovníci SAV. Kurzy viedli PhDr. Marián Gálik, DrSc. (literatúra) a PhDr. Anna Doležalová, CSc. a Mgr. Marina Čarnogurská, CSc. Okrem slovenských odborníkov pôsobili na FiF UK aj odborníci z Česka, kde má sinológia dlhšiu tradíciu (v Prahe od roku 1945).

Pedagógovia upraviť