Kategoriológia je učenie o kategóriách, o ich povahe a oblasti platnosti. Kategoriológia dnes ráta s existenciou veľmi veľkého, doposiaľ neprehľadného počtu kategórií. Dôležitou úlohou kategoriológie je odhaľovanie konfigurácie kategórií intervenujúcich pri vzniku/tvorbe významových svetov.

Zakladateľom kategoriológie je Aristoteles.

Predstavitelia upraviť

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.