Významové univerzum

Významové univerzum je významový svet – súhrn alebo súbor všetkých významových útvarov a významových procesov. Významové univerzum možno skúmať synchronicky a diachronicky, ako výtvor osoby, školy, smeru, doby, vedeckej disciplíny a pod.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.