Katrenčíkovský potok

Katrenčíkovský potok je potok na hornej Orave, v západnej časti okresu Námestovo.[1] Je to ľavostranný prítok Bielej Oravy, meria 5,9 km a je tokom IV. rádu. Niekedy sa označuje aj ako Katrinčovka.

Katrenčíkovský potok
potok
Zdrojnica Mrvova Kykula, Kysucká vrchovina
Ústie Biela Orava, Oravská Lesná
Dĺžka 5,9 km
Povodie Orava
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-03-004
Číslo recipienta 4-21-03-11331
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň

upraviť

Pramení v Kysuckej vrchovine na východnom svahu Mrvovej Kykule (1 040,2 m n. m.) v nadmorskej výške približne 940 m n. m.

Opis toku

upraviť

Od prameňa tečie najprv smerom na severovýchod cez Kysuckú vrchovinu, západne od Kubínskej sa esovito stáča a pokračuje východným smerom územím obce Oravská Lesná. Najprv preteká časťou Kubínska, zľava priberá prítok spod Korčule (963,0 m n. m.) a pokračuje cez časť Brišovka. Tu priberá ľavostranný prítok z oblasti osady Lehotská a koryto sa výraznejšie vlní. Napokon vteká do Podbeskydskej vrchoviny, tečie centrálnou časťou obce Oravská Lesná, podteká štátnu cestu č. 520 a priamo v obci sa vlieva do Bielej Oravy.[2]

Geomorfologické celky

upraviť

Prítoky

upraviť
  • Pravostranné: prítok zo západného svahu Krčmárovej (917,0 m n. m.), dva krátke prítoky z lokality Jasenovské grúniky, potok pretekajúci osadou Jasenovská
  • Ľavostranné: dva krátke prítoky z východných svahov Mrvovej Kykule, prítok prameniaci východne od kóty 1 031 m, prítok z juhozápadného svahu Korčule (963,0 m n. m.), prítok vznikajúci na východnom okraji Kubínskej, prítok z oblasti Lehotskej, dva prítoky z oblasti Bučiny

Do Bielej Oravy sa vlieva na území obce Oravská Lesná, priamo v jej centrálnej časti, v nadmorskej výške cca 772 m n. m.

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-02-19]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-02-19]. Dostupné online.
  3. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-20]. Dostupné online.