Kazachovia

Turci z východnej Európy a severných častí Strednej Ázie

Kazachovia alebo zriedkavo Kazaši (kazašsky: qazaqtar / қазақтар) sú turkický národ pozostávajúci asi zo 14 miliónov ľudí, ktorí žijú v strednej Ázii. Hovoria po kazašsky.

Kazašská poštová známka, ktorá vyobrazuje tradičné oblečenie a kazašskú jurtu

Krajiny, kde žijú Kazachovia: